Anpassningar för katters specifika behov

Alandia Veterinärklinik är utformat och anpassat efter katters specifika behov så att din katt ska känna sig så lugn och trygg som möjligt under besöket hos oss.  

Katters specifika behov

Katter är vanedjur som är känsliga för till exempel miljöbyte, kraftiga ljud och starka lukter. Katter gillar generellt inte att lämna sitt revir, de flesta katter är också ovana vid att transporteras i bur och att åka bil.

Katter gillar när det är lugnt och tyst och blir ofta lätt stressade vid förändring. Stress inverkar negativt på den veterinära undersökningen. Stress påverkar flera kliniska parametrar, det försvårar den medicinska behandlingen och inverkar negativt på återhämtning vid sjukdom.

Katter skiljer sig alltså från hundar när det gäller både beteende och hantering. Därmed behövs också vård av katter anpassas efter deras specifika behov.

Här kan du läsa mer om tips och råd inför ditt besök hos oss.

Receptionen

I vår reception finns en upphöjd avställningsplats för att placera din katts bur. Genom att placera kattburen upphöjt från golvet får katten bättre utsikt och kontroll över sin omgivning, vilket ökar kattens trygghetskänsla.

Väntrummet

Alandia Veterinärklinik har ett helt separat väntrum avsett för katter. I väntrummet finns en avställningshylla där du kan placera kattburen så att din katt kommer upp från marknivå. Det finns också rena filtar att placera över buren för att ge trygghet till din katt. Det separata rummet möjliggör att ljud- och luktintryck från omgivningen minskar, vilket också minskar stressen för katter på kliniken.

Kattmottagningsrummet

Veterinärkliniken har ett separat mottagningsrum som enbart används för katter. Rummet har ett fönster för katten att se ut genom, små hyllor att klättra på längs väggarna och en egen våg för att kunna mäta exakt kroppsvikt på din katt.

I vägguttaget finns feromondosor som avger lugnande doftsignaler som katter kan känna.

Personalen

Personalen på kliniken har utbildning i katternas specifika behov och hur katter ska hanteras.

Bakom kulisserna

I de bakre utrymmena finns separata stallplats för de katter som vistas hos oss under dagen. Kattstallet är ett avskilt rum för att minska stressen som kan komma från hundar och andra ljud- och luktintryck.

Burarna i kattstallet och arbetsgången är anpassade efter katters specifika behov. Burplatserna är stora och rymliga enligt de krav som gäller för kattvänliga klinikers med internationella standard. I burarna finns en hyllplats och en låda för katterna att sitta på eller gömma sig under. I burarna finns mjuka filtar, matplats och plats för toalettbesök.

Dosor som utsöndrar lugnande doftsignalämnen för katter finns även i kattstallet.

Här kan du läsa mer om våra tips och råd vid hemgång.